logo
Hotline: (84-24)39763176

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

    Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, hoạt động của Công ty gắn liền với sự nghiệp và quá trình phát triển của ngành giao thông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô Hà Nội, gắn liền với sự thăng trầm của đất nước. Đến nay Công ty đã có gần 450 cán bộ công nhân viên có trình độ thạc sỹ, kỹ sư và công nhân có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, thiết bị thi công hùng hậu, hiện đại với 8 phòng ban và 15 Xí nghiệp, có khả năng quản lý, duy tu, duy trì trên địa bàn rộng lớn gấp nhiều lần thuở ban đầu, có khả năng quản lý các cây cầu lớn, hiện đại nhất nhì cả nước, có khả năng quản lý thi công các công trình lớn có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Đến thời điểm này chúng ta đang thực hiện công tác quản lý, duy tu, duy trì, đảm bảo giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn 6 quận và 1 Huyện của thành phố gồm: Quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và Huyện Gia Lâm. Quản lý, duy trì hệ thống đường vành đai 3 trên cao, các cầu lớn như: Nhật Tân, Đông Trù, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương... 

 

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

Địa chỉ: 434 Đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
ĐT: (84-24)39763176
Fax: (84-24)39729394

VIDEO GIỚI THIỆU