logo
Hotline: (84-24)39763176

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI: ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC BỘ MÁY, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH

(12/05/2023)

  (Thanh tra)- Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp, qua đó tổng kết công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

   Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp phải nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, xung đột Nga-Ukraine, kinh tế thế giới bị suy thoái, giá cả nguyên nhiên vật liệu xây dựng biến động tăng cao, giá dầu tăng cao nhất từ năm 2008 đến nay dẫn đến giá cả các mặt hàng, đặc biệt là giá vật liệu xây dựng như cát, gạch, đá các loại, nhựa đường, xi măng, thép,... đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, các mặt hàng này tăng trung bình từ 10-30%, thậm chí có mặt hàng tăng trên 50%. Giá cả vật liệu xây dựng tăng cao vượt xa giá tại thời điểm bỏ thầu dẫn đến việc các nhà thầu càng thi công càng lỗ.

Tuy nhiên, Tổ Quản lý vốn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã đoàn kết, tập trung chỉ đạo Ban điều hành, cán bộ công nhân viên Công ty vừa triển khai các thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố giao trong công tác quản lý, duy tu đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, Công ty còn tăng cường tìm kiếm việc làm, đấu thầu thi công các công trình xây dựng cơ bản, đã thi công hoàn thành đảm bảo tiến độ chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trong đó có công trình thi công Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng – Hải Phòng.

Với sự đoàn kết, cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, nộp thuế và các nghĩa vụ đầy đủ cho Nhà nước, lợi nhuận và chi trả cổ tức cho các Cổ đông cao hơn năm trước (2021).

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho Ban chấp hành Đảng bộ Công ty về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. UBND Thành phố tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2022” cho Công ty và 1 xí nghiệp trực thuộc.

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn như: Kinh tế tiếp tục suy thoái; Nhà nước áp giá thuế đất tăng rất cao. Toàn bộ diện tích đất (kể cả diện tích đất tạm giao), văn phòng của Công ty tại địa chỉ số 434 Trần Khát Chân đều phải đóng cùng mức thu thuế bằng giá đất dịch vụ thương mại, chi phí thuế đất tăng cao hơn 30% so với năm 2022… Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với nhiều giải pháp như: Thực hiện tốt gói thầu quản lý, duy tu hạ tầng giao thông; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị Thành phố giao; tăng cường công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm; tăng cường công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ của các chủ đầu tư; quy hoạch nhà xưởng, kho bãi tận dụng cho thuê văn phòng, hạ tầng nhà xưởng, kho bãi máy móc thiết bị nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, bù đắp chi phí thuế đất tăng cao; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội”.

Bên cạnh đó, về công tác tổ chức bộ máy cán bộ, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các Quyết định của UBND Thành phố, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã thực hiện kiện toàn Hội đồng quản trị và Tổ quản lý vốn Nhà nước tại Công ty đã được kiện toàn theo quyết định của UBND Thành phố. Hiện nay Công ty đang tiếp tục lập phương án kiện toàn các chức danh quản lý Công ty phù hợp với thời gian và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để báo cáo Thành phố xin ý kiến chỉ đạo.

https://thanhtra.com.vn/thong-tin-doanh-nghiep/on-dinh-to-chuc-bo-may-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-san-xuat-kinh-doanh-210344.html