logo
Hotline: (84-24)39763176

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung trên trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCOM

(29/08/2018)