Lĩnh vực hoạt động
  Hỗ trợ trực tuyến
  Quảng cáo
  Thống kê
Khách online : 1
Số truy cập : 52787


Tài liệu


STTTên tài liệuGhi chú
1 Báo cáo thường niên Công ty CP Công trình giao thông HN năm 2018 Tải về tại đây
2 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
3 Công ty CP CTGT HN Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 Tải về tại đây
4 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 Tải về tại đây
5 Công bố thông tin Công ty CP Công trình giao thông HN trở thành công ty đại chúng Tải về tại đây
6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP CTGT HN Tải về tại đây
7 Biên bản kiểm phiếu năm 2018 Tải về tại đây
8 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
9 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Cty CPCTGTHN Tải về tại đây
10 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP CTGTHN Tải về tại đây
11 Biên bản kiểm phiếu năm 2017 Tải về tại đây
12 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
13 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây