Lĩnh vực hoạt động
  Hỗ trợ trực tuyến
  Quảng cáo
  Thống kê
Khách online : 2
Số truy cập : 123232


Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông


STTTên tài liệuGhi chú
1 Công ty CP CTGT HN Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 Tải về tại đây
2 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
3 Biên bản họp ĐHĐCĐ thành lập công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập công ty CP CTGT HN Tải về tại đây
5 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Tải về tại đây
6 Biên bản kiểm phiếu bầu cử Tải về tại đây