Lĩnh vực hoạt động
  Hỗ trợ trực tuyến
  Quảng cáo
  Thống kê
Khách online : 2
Số truy cập : 305516


Thông báo

Thông báo số 11/HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung trên Trung tâm lưu ký chứng khoán VN và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom

Thứ Năm, ngày 03/09/2020 15:00 PM
Tin liên quan
Thông báo vv chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung trên trung tâm lưu ký chứng khoán VN và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCOM
Thông báo thay đổi nhân sự
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo vv chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung trên Trung tâm lưu ký chứng khoán VN và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCOM
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền năm 2018
Thông báo vv chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung trên trung tâm lưu ký chứng khoán VN và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCOM
Sửa đổi điều 5 điều lệ và tổ chức hoạt động Cty CP Công trình giao thông HN
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền năm 2017
Sửa đổi điều 5 điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội